EN FR DE

Oferta


Oferujemy wykonawstwo różnych odlewów pojedyńczych i seryjnych ze stopów aluminium, miedzi i cynku o wadze od 0,1 do 40 kg.

Odlewy wykonujemy z następujących materiałów:

- odlewnicze stopy aluminium wg PN-76/H-88027 lub EN 1706:1998

Al Cu Al Si 10 Mg Al Mg Al Si 5 Cu Al Si 7 Mg Al Si Cu Ni Mg Al Si Mg Ti Al Si(Cu) Al Si

- Odlewnicze stopy miedzi wg PN-91/H-87026 lub PN-EN 1982

MO 59 MO 60 MO 80 MO 58 MO 47 MO 54 MO 55 MO 62

- Odlewnicze stopy cynku wg PN-80/H-87102

Z 43A Z 43 Z 105 Z 284 Z 82


Wykonujemy komponęty obrobione i odlewy surowe z dostarczonego oprzyrządowania odlewniczego jak również na podstawie dostarczonych rysunkówi wzorów. Opracowujemy dokumentację techniczną i na podstawie jej wykonujemy niezbędne oprzyrządowanie odlewnicze i do obróbki mechanicznej.

Projekty procesów technologicznych wykonuje kadra z wieloletnim doświadczeniem odlewniczym wspierając się programem komputerowym.