Certyfikaty Start / Certyfikaty

Krótka charakterystyka metody FSW

Metoda zgrzewania FSW umożliwia łączenia w stanie stałym różnych materiałów konstrukcyjnych, w tym materiałów trudnospawalnych lub niespawalnych, zwłaszcza wrażliwych na cykl cieplny spawania. 
Metoda FSW jest szczególnie przydatna do łączenia metali nieżelaznych w tym stopów aluminium przerabianych plastycznie, odlewniczych stopów aluminium, stopów magnezu, czy stopów miedzi. 
Zastosowanie metody zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny FSW do wykonywania np. połączeń różnoimiennych (np. z metali nieżelaznych), pozwala na wykonywanie elementów o bardzo skomplikowanych kształtach z kilku innych elementów, różniących się właściwościami fizycznymi.
Równocześnie wykorzystanie metody FSW do zgrzewania trudnospawalnych materiałów konstrukcyjnych, pozwala na uniknięcie typowych niezgodności spawalniczych, a dla niektórych zestawów materiałów staje się jedyną metodą ich łączenia.