Element przepustu olejowego Start / Element przepustu olejowego


Element przepustu olejowego
odlew początkowo z formy piaskowej, obecnie kokilowy
obrobiony mechanicznie, ciężar 12 kg, stop Al. Si 10 Mg