Element zawieszenie pojazdu Start / Element zawieszenie pojazdu


Element zawieszenie pojazdu lewy oraz prawy
obrobione mechanicznie, ciężar 1,14 kg i 1,20 kg, stop AlCu4Ti