Przepusty olejowe Start / Przepusty olejowe


Przepusty olejowe
obrobione mechanicznie, ciężar 13 kg, 19 kg, odlewy badane na szczelność, stop Al. Si 10 Mg